Disable Preloader

Allergenenwetgeving

Katrien Wellens - Diëtiste Wilrijk

Allergenen

Allergenen zijn stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken in het lichaam.

Sinds 2005 geldt de allergenen-wetgeving; deze stelt dat 14 verschillende allergenen verplicht op de verpakking vermeld moeten worden. Tot deze allergenenlijst behoren melk, soja, ei, glutenbevattende granen, schaalvruchten (noten), pinda (aardnoten), vis, schaaldieren, weekdieren, selder, sesamzaad, sulfiet (zwaveldioxide), mosterd en lupine. Deze staan genoemd onder de ingrediëntenlijst.

Informatieplicht

Levensmiddelenbedrijven dienen hun etiketten aan te passen aan de nieuwe EU Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Deze schrijft voor dat o.a. allergenen duidelijk te onderscheiden op een etiket gedrukt moeten worden; in een ander lettertype of vetgedrukt.

In deze verordening wordt opgelegd dat de allergenen-info eveneens beschikbaar moet zijn voor niet-voorverpakte levensmiddelen. Denk aan bakkerijen, slagers, traiteurs, supermarkten, maaltijden in restaurant/kantine/ ziekenhuis, hotels, etc. Elke Europese lidstaat legt zelf vast op welke manier deze informatie aan de consument moet worden bezorgd. Op 17 juli 2014 werd het Koninklijk Besluit daaromtrent ondertekend; het basisprincipe is dat de informatie omtrent allergenen beschikbaar moet zijn voor de consument die erachter vraagt. Deze info moet geleverd kunnen worden op de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en voordat de aankoop plaatsvindt. De informatie omtrent allergenen mag mondeling meegedeeld worden op voorwaarde dat aan de volgende vereisten is voldaan:

  • De informatie moet op elk moment op verzoek van de consument kunnen worden bezorgd
  • Er moet een interne procedure worden uitgewerkt zodat er kan worden verzekerd dat de informatie correct meegedeeld wordt
  • Deze procedure is schriftelijk aanwezig in de vestiging en is gemakkelijk toegankelijk voor personeel en controlerende autoriteit
  • Het betrokken personeel moet opgeleid worden over deze procedure en over de risico’s verbonden aan voedselallergieën en intoleranties

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, moet de informatie schriftelijk worden vermeld.

De controle van de bepalingen uit het besluit zal worden verzekerd door het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Wat u nog wou weten

Tot eind 2011 mocht een product de glutenvrije claim dragen indien het maximum 200ppm gluten bevatte. Sinds 1 januari 2012 is de Europese Verordening (EC Nr. 41/2009) m.b.t. het glutengehalte in glutenvrije voedingsmiddelen van kracht gegaan; deze stelt dat een product ‘glutenarm’ genoemd mag worden indien deze 20 tot 100 ppm gluten bevat. Een voedingsmiddel mag ‘glutenvrij’ genoemd worden indien deze minder dan 20 ppm gluten bevat. (ppm = mg/kg)

Het etiketteren van mogelijke kruisbesmetting is wettelijk niet verplicht. Men leest op de verpakking vaak ‘kan sporen bevatten van’ of ‘verwerkt in een bedrijf waar …’. Het is spijtig genoeg moeilijk in te schatten hoe hoog het risico op kruisbesmetting werkelijk is.